x

drukuj Funkcjonalności serwisu

Funkcjonalności strefy bezpłatnej

Graficzna mapa z...

Graficzna mapa z prognozą – prezentuje prognozę dla całej Polski dla okresu bieżącego, jak również dla okresów przyszłych i okresów przeszłych. Warunki biometeorologiczne są prezentowane w 4-stopniowej skali. Prognoza jest realizowana dla 3 pór w ciągu dnia:

  • Do południa (zgodnie z czasem letnim jest to 8:00-14:00, zgodnie z czasem zimowym jest to 7:00-13:00)
  • Po południu (zgodnie z czasem letnim jest to 14:00-20:00, zgodnie z czasem zimowym 13:00-19:00)
  • Noc (zgodnie z czasem letnim jest to 20:00-8:00, zgodnie z czasem zimowym 19:00-7:00)

Prognoza jest przygotowywana 2 razy w ciągu doby dla 6 okresów w przód każdorazowo.

 

 

Pełna funkcjonalność mapy z prognozą jest dostępna po zalogowaniu się. Dla użytkowników niezalogowanych dostępna jest jedynie prognoza na okres bieżący oraz prognozy archiwalne.

Statystyki dla miesiąca

Statystyki dla miesiąca – blok prezentuje statystyki wskaźników z bieżącego miesiąca dla pory do południa dla jednej z 16 miejscowości. Istnieje możliwość przełączenia się do widoku podsumowującego ilość wystąpień każdego z 4 wskaźników dla wskazanej miejscowości w danym miesiącu. Blok zawiera także link do statystyk zaawansowanych (dostępne po zalogowaniu i wykupieniu dostępu).  


Informacje pogodowe – blok prezentuje informacje o długości dnia i fazie księżyca.


Fazy księżyca są przedstawione w formie graficznej dla bieżącej daty. Istnieje również możliwość przejścia do kolejnej daty oraz widoku faz księżyca dla całego miesiąca.

 

Długość dnia jest prezentowana w formie dynamicznego wykresu kołowego. Dla ułatwienia na wykresie zostały naniesione wartości skrajne tj. najkrótszy i najdłuższy dzień roku (przesilenie zimowe i letnie).
 

Funkcjonalności strefy płatnej

 

Prognozy dla miast – blok prezentuje szczegółową prognozę biometeorologiczną dla jednej z ponad 2000 miejscowości. Wybór miejscowości następuje poprzez wpisanie w pole wyszukiwarki kilku pierwszych znaków oraz wybranie z listy podpowiedzi miejscowości.

Ranking miast – blok prezentujący ranking miast, które miały najlepszą oraz najgorszą sytuację biometeorologiczną w ostatnim miesiącu.

 

Statystyki zaawansowane

Statystyki zaawansowane – moduł prezentujący statystyki szczegółowe dla wybranego miasta z ostatnich 10 dni.

Dotacje na innowacje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.1
Dostęp do statystyk zaawansowanych po zalogowaniu i opłaceniu abonamentu.